Máy phát điện 90kva

Máy phát điện cũ 90kva Cummins

Model: Máy phát điện cũ 90kva Cummins
Động cơ: Cummins (Mỹ)
Đầu phát điện: Stamford (UK)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva Nissan

Model: Máy phát điện cũ 90kva Yanmar
Động cơ: Yanmar (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva Mitsubishi

Model: Máy phát điện cũ 90kva Mitsubishi
Động cơ: Mitsubishi (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva Yanmar

Model: Máy phát điện cũ 90kva Yanmar
Động cơ: Yanmar (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva Hino

Model: Máy phát điện cũ 90kva Hino
Động cơ: Hino (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva Isuzu

Model: Máy phát điện cũ 90kva Isuzu
Động cơ: Isuzu (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva Komatsu

Model: Máy phát điện cũ 90kva Komatsu
Động cơ: Komatsu (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva

Model: Máy phát điện cũ 90kva
Động cơ: Isuzu, Mitsubishi, Hino, Yanmar, Komatsu, Nissan (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 90kva Denyo

Model: Máy phát điện cũ 90kva Denyo
Động cơ: Isuzu, Hino, Mitsubishi, Yanmar, Nissan, Komatsu (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 90kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)