Máy phát điện 75kva

Máy phát điện cũ 75kva Denyo

Model: Máy phát điện cũ 75kva Denyo
Động cơ: Isuzu, Mitsubishi, Hino, Yanmar, Komatsu, Nissan (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 75kva Komatsu

Model: Máy phát điện cũ 75kva Komatsu
Động cơ: Komatsu (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 75kva Isuzu

Model: Máy phát điện cũ 75kva Isuzu
Động cơ: Isuzu (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 75kva Yanmar

Model: Máy phát điện cũ 75kva Yanmar
Động cơ: Yanmar (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 75kva Mitsubishi

Model: Máy phát điện cũ 75kva Mitsubishi
Động cơ: Mitsubishi (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.
Liên hệ: 0901 817 789 ( Mr. Tuấn)

Máy phát điện cũ 75kva Nissan

Model: Máy phát điện cũ 75kva Nissan
Động cơ: Nissan (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo (Nhật)
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 12 – 24 tháng.

Máy phát điện cũ 75kva Hino

Model: Máy phát điện cũ 75kva Hino
Động cơ: Hino (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 24 tháng.

Máy phát điện cũ 75kva

Model: Máy phát điện cũ 75kva Hino
Động cơ: Hino (Nhật)
Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Công suất: 75kva
Nhiên liệu: Dầu Diezen
Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%
Máy được bảo hành trong thời gian 24 tháng.