Máy phát điện 15kva

Máy phát điện cũ 15kva Kubota

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Kubota
>> Động cơ: Kubota
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Nippon Sharyo

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Nippon Sharyo
>> Động cơ: Yanmar, Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, Kubota, Daihatsu
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Airman

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Airman
>> Động cơ:Komatsu, Hino, Yanmar, Kubota, Isuzu, Mitsubishi, Nissan
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Denyo MQ

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Denyo MQ
>> Động cơ: Yanmar, Isuzu, Hino, Kubota, Nissan, Mitsubishi, Komatsu
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Komatsu

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Komatsu
>> Động cơ: Komatsu
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Isuzu

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Isuzu
>> Động cơ: Isuzu
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Nissan

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Nissan
>> Động cơ: Nissan
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Hino

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Hino
>> Động cơ: Hino
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Yanmar

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Yanmar
>> Động cơ: Yanmar
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Mitsubishi

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Mitsubishi
>> Động cơ: Mitsubishi
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva Denyo

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva Denyo
>> Động cơ: Kubota, Isuzu, Yanmar, Daihatsu, Mitsubishi
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%

Máy phát điện cũ 15kva

>> Model: Máy phát điện cũ 15kva
>> Động cơ: Kubota, Isuzu, Yanmar, Daihatsu, Mitsubishi
>> Đầu phát điện: Denyo, Taiyo
>> Xuất xứ: Nhật Bản
>> Công suất:  15kva
>> Điện áp: 220V/380V
>> Tần số: 50Hz
>> Tốc độ vòng tua: 1500Vòng/Phút
>> Nhiên liệu: Dầu Diezen
>> Tình trạng máy: máy đã qua sử dụng còn mới 90%